ΜΟ.ΔΙ.Π

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΑΣΠΑΙΤΕ

$

Διασφάλιση Ποιότητας

$

ΜΟΔΙΠ

$

Εκθέσεις Αξιολόγησης

$

Επικοινωνία

Σε κάθε Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης την ευθύνη για το συντονισµό και την υποστήριξη των διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας και αξιολόγησης έχει η οικεία ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας). Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος. Συγκροτείται µε απόφαση του ανώτατου συλλογικού οργάνου του οικείου Ιδρύµατος, το οποίο και καθορίζει τη σύνθεση, την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητές της.

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) της ΑΣΠΑΙΤΕ αποτελεί μια δομή του Ιδρύματος, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3374/2005, ο οποίος αφορά στην αξιολόγηση των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η ΜΟ.ΔΙ.Π της ΑΣΠΑΙΤΕ παίζει σημαντικό ρόλο, ο οποίος είναι συμβατός με τις απαιτήσεις του εθνικού θεσμικού πλαισίου για την αξιολόγηση των ΑΕΙ (Ν. 3374/2005) και αφορά στο συντονισμό και την υποστήριξη όλων των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος, με βάση τις προδιαγραφές που έχει θέσει η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας και Πιστοποίησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

O Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ ΑΣΠΑΙΤΕ
Σπύρίδων Πανέτσος
Καθηγητής

Θεσμικό Πλαίσιο

Z

Κανονισμός Λειτουργίας

Μέλη ΜΟ.ΔΙ.Π ΑΣΠΑΙΤΕ

i

Έντυπα ΜΟΔΙΠ

η ΑΣΠΑΙΤΕ

ΠΣ Αξιολόγησης

ΜΟ.ΔΙ.Π

Μέλη ΟΜΕΑ

Τμήμα ΕκπαιδευτικώνΜηχανολόγων Μηχανικών 1. Νικόλαος Βαξεβανίδης, Καθηγητής της ΑΣΠΑΙΤΕ 2. Καράγιωργας Μιχαήλ,...

Μέλη ΜΟΔΙΠ ΑΣΠΑΙΤΕ

Ορισμός-Επέκταση ΜΟΔΙΠ ΑΣΠΑΙΤΕ Πρόεδρος:  Σπυρίδων Πανέτσος, Αντιπρόεδρος ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ , Καθηγητής της ΑΣΠΑΙΤΕ Μέλη...

Νομοθεσία

Σχετική Νομοθεσία για την Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπ/ση Νόμος...

Εκθέσεις Αξιολόγησης