Ορισμός-Επέκταση ΜΟΔΙΠ ΑΣΠΑΙΤΕ

Πρόεδρος:  Σπυρίδων Πανέτσος, Αντιπρόεδρος ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ , Καθηγητής της ΑΣΠΑΙΤΕ

Μέλη

1. Γεράσιμος Παγιατάκης Καθηγητής του Τμήματος Εκπ/κων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπ/κων Ηλεκτρονικών Μηχανικών

2. Ανδρέας Παπαδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εκπ/κων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπ/κων Ηλεκτρονικών Μηχανικών

3.Νικόλαος Βαξεβανίδης  Καθηγητής του Τμήματος Εκπ/κων Μηχανολόγων Μηχανικών

4.Κυπαρισσία Παπανικολάου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος

5.Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος  Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών

6.Βασίλειος Σιορίκης ΕΔΙΠ του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών

7.Κυριάκος Μαραθός ΕΤΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος

8. Αλεξανδρα Τριάντη, Υπάλληλος ΙΔΑΧ, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων

 

Γραμματεία

Κωνσταντινα Παπαγιώτα , Υπάλληλος ΙΔΑΧ , ΔΕ Διοικητικού ,Γραμματέας ΜΟΔΙΠ